Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotikaförbrukningen minskade med 2 procent i Stockholms län under 2016

Publicerat 2017-02-08

Glädjande fortsätter antibiotikaförbrukningen på recept i länet att minska och totalt sett minskade den med 2 procent under 2016. Dock ökade förskrivningen till barn 0–6 år med drygt 7 procent under 2016.

Läs mer om antibiotikaförskrivningen inom öppenvård och sjukhus i Strama Stockholms årsrapport för 2016.

Strama Stockholm

Senast ändrad