Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotika­förbrukningen minskade under 2015

Publicerat 2016-02-08

Under 2015 hämtade länets invånare ut 352 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år, vilket innebär en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Snittet för hela Sverige är 323 antibiotikarecept per 1 000 invånare och stockholmare får fortfarande mest antibiotika per person i landet.

Det är liksom tidigare förskrivningen till barn som minskar mest. Läs mer i Strama Stockholms årsrapport om antibiotikaförskrivning på recept och antibiotikaanvändningen vid sjukhusen.

Till årsrapporten »

Strama Stockholm

Senast ändrad