Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotikaförskrivningen till barn minskade kraftigt

Publicerat 2017-08-22
nedåtpil

Första halvåret 2017 minskade uthämtade antibiotikarecept till barn 0–6 år med hela 8,2 procent jämfört med samma halvår 2016. Den kraftiga ökningen som sågs i början av 2016 har därmed bromsats upp, vilket är glädjande.

För hela befolkningen i Stockholms län minskade uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare med 3,3 procent under första halvåret 2017. Senaste 12-månadersperioden hämtade länets befolkning ut 336 antibiotikarecept per 1 000 invånare, vilket är den lägsta nivån på mycket länge.

Läs mer om antibiotikaförsäljning i öppen- och slutenvård i Strama Stockholms andra kvartalsrapport för 2017 »

Strama Stockholm

Senast ändrad