Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotikaresistens i fokus

Publicerat 2017-11-17

Resistenta bakterier är ett hot mot både människors och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan i november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

Resistenta bakterier är ett globalt problem som växer med ökad rörlighet av människor, djur, livsmedel och andra varor. En nationell handlingsplan är grundläggande för att varje land ska kunna bygga upp ett systematiskt arbete mot resistens. Ett av målen i den politiska deklaration som antogs vid ett högnivåmöte i FN förra året är därför att alla FN:s medlemsländer ska ta fram nationella handlingsplaner under 2017. Sverige uppdaterar för närvarande sin tredje nationella plan.

Bra informationsmaterial för att påminna alla om att vi måste handskas varsamt med våra antibiotika:

Film om antibiotikaresistens med experter

Infografik om att antibiotikans kraft är hotad

Webbplatsen skyddaantibiotikan.se

Utan fungerande antibiotika kan vanliga sjukdomar återigen bli dödliga. I Sverige står 25 myndigheter och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön tillsammans bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan. Där finns bland annat information om vad var och en kan göra för att bidra till att bromsa utvecklingen.

WHO:s information om World Antibiotic Awareness Week (engelska)

Affisch om att antibiotikans kraft är hotad Pdf, 4 MB.

Strama Stockholm

Senast ändrad