Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotikasmart – nu även för slutenvårdsläkare

Publicerat 2017-01-10

www.antibiotikasmart.se

Webbutbildningen Antibiotikasmart har tidigare haft primärvårdsfokus, men nu lanseras en ny version med patientfall även för slutenvårdsläkare.

Antibiotikaval på sjukhus upplevs ofta komplicerat och svårt. Bredspektrumantibiotika kan kännas som en trygg och enkel utväg, men går i många fall att ersätta med riktad behandling utan att medföra medicinska risker.

Antibiotikasmart ger dig möjlighet att testa och slipa dina kunskaper om behandling av pneumoni, urinvägsinfektion, hud- och mjukdelsinfektioner och sepsis. Du presenteras för ett antal patientfall som belyser vanliga aspekter och fallgropar inom respektive diagnosgrupp, och lär dig ordinera antibiotika utifrån etiologi och allvarlighetsgrad. Välj själv om du vill fokusera på en specifik diagnosgrupp eller flera.

Utbildningen är relevant för alla läkare som tjänstgör på akuten eller vårdavdelning, oavsett specialitet och var i karriären du befinner dig. Gå in på antibiotikasmart.se och förbättra din antibiotikaförskrivning!

Strama Stockholm

Senast ändrad