Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotikasmart.se

Publicerat 2013-12-18

Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Strama-grupperna i Blekinge, Dalarna, Jönköping, Kronoberg, Västerbotten och Västra Götaland, tagit fram en webbutbildning som handlar om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta.

Utbildningen som heter Antibiotikasmart riktar sig till läkare och testar kunskaperna om antibiotika och handläggning av infektionspatienter. Den omfattar ett flertal patientfall som belyser de vanligaste infektionsdiagnoserna. Det ingår också en teoridel, ett diagnostiskt test och ett kunskapstest. Webbutbildningen tar cirka 40 minuter i sin helhet men varje del kan också göras vid skilda tillfällen.

Antibiotikasmart har tagits fram inom ramen för en nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Ett långsiktigt mål är att antibiotikaförskrivningen i varje län minskar ner mot 250 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år.

Utbildningen är öppen för alla och kan nås direkt på

Läs mer om utbildningen på www.skr.se.

Strama Stockholm

Senast ändrad