Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandling vid vanliga infektioner i öppenvård

Publicerat 2019-03-12

Regnbågsbroschyren för behandlingsrekommendationer i öppenvård.

Den så kallade regnbågsbroschyren med behandlings­rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård har utkommit i en ny version.

I broschyren finns nya avsnitt om urinvägsinfektioner, sexuellt överförbara infektioner och KOL. Dessutom har informationen om tecken på allvarlig infektion utökats till att omfatta även vuxna, och inte enbart barn som tidigare.

Alla husläkarmottagningar och jourmottagningar/närakuter får broschyren utskickad från Strama.

Här finns broschyren »

Behandlingsrekommendationerna omfattar handläggning av i övrigt friska individer i öppenvården och utgår från vanliga infektioners förväntade förlopp. Rekommendationerna är avsedda som beslutsstöd, men ersätter inte den kliniska bedömningen av en individuell patient. Syftet är att ge stöd till en patientsäker handläggning av infektioner och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

Broschyren är framtagen av Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Nationell arbetsgrupp Strama. Fullständiga behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner är publicerade av Läkemedelsverkets hemsida. Avsnittet om tecken på allvarlig infektion hos vuxna har tagits fram av Nationell arbetsgrupp Strama år 2018. Fullständigt dokument återfinns på Stramas hemsida. Avsnittet om tecken på allvarlig infektion hos barn bygger på diskussioner under ett expertmöte på Smittskyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) år 2012. Fullständigt dokument återfinns på Folkhälsomyndigheten.

Strama Stockholm

Senast ändrad