Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluorokinolonantibiotika bör begränsas

Publicerat 2018-10-15

På grund sällsynta men allvarliga biverkningar har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderat begränsningar i användningen fluorokinolonantibiotika.

Många vita tabletter.

Efter genomgång har PRAC funnit att det i sällsynta fall förekommit långvariga och invalidiserande biverkningar på muskler, senor, skelett och nervsystem.

PRAC rekommenderar att fluorokinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin och norfloxacin) inte bör användas i följande fall:

  • för att behandla infektioner som kan bli bättre utan behandling eller inte är allvarliga (såsom halsinfektioner)
  • för att förebygga turistdiarré eller återkommande fall av nedre urinvägsinfektioner (som ej sträcker sig ovanför blåsan)
  • för att behandla patienter som tidigare upplevt en allvarlig biverkan med en kinolon eller fluorokinolon
  • för att behandla milda till måttligt allvarliga infektioner, förutom i de fall andra antibakteriella läkemedel som vanligtvis rekommenderas inte kan användas.

Fluorokinoloner bör även användas med försiktighet framför allt hos äldre, patienter med njurproblem, transplanterade patienter eller de som behandlas med systemiska kortikosteroider. Dessa patienter har en högre risk för senskador.

Vid första tecken på en biverkning som involverar muskler, senor eller skelett (exempelvis inflammerad eller skadad sena, muskelsvaghet, ledsvullnad eller ledvärk) eller nervsystemet (exempelvis stickande känsla, depression, förvirring, självmordstankar, sömnstörningar, syn- och hörselproblem och förändrat smak- och luktsinne) bör patienter rådas att genast avsluta behandlingen.

Förskrivningsinformationen för enskilda fluorokinoloner kommer att uppdateras för att återspegla den begränsade användningen.

– I Sverige har vi länge rekommenderat återhållsam användning av fluorokinoloner, bland annat av resistensskäl, och när det gäller våra behandlingsrekommendationer förändrar inte detta så mycket praktiken. Biverkningarna av fluorokinoloner är dock något man bör ta hänsyn till i större grad, säger Annika Hahlin, Strama Stockholm.

Genomgången har inkluderat synpunkter från patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och forskare som inkom vid en offentlig utfrågning hos EMA i juni 2018.

PRAC:s rekommendation har skickats till The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) för ställningstagande.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. PRAC rekommenderar begränsningar i användningen av kinolon- och fluorokinolonantibiotika. Nyhet 2018-10-09

Senast ändrad