Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortfarande låg nivå på uthämtade antibiotikarecept

Publicerat 2021-08-18

Senaste året har uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare minskat med hela 20 procent i Region Stockholm. Liksom i övriga regioner är nivån fortfarande klart under det nationella patientsäkerhetsmålet. Senaste kvartalet sågs dock en svag ökning av framförallt luftvägsansantibiotika.

Läs mer i Strama Stockholms kvartalsrapport för öppenvård »

Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad