Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortsatt minskning av uthämtade antibiotikarecept 2021

Publicerat 2022-02-02

nedåtpil

Under 2021 minskade uthämtade antibiotikarecept inom Region Stockholm med 4,2 procent jämfört med 2020 och invånarna får nu mindre antibiotika än riksgenomsnittet. Pandemin har framför allt påverkat luftvägsantibiotika, som minskade särskilt kraftigt under 2020. Under hösten 2021 började luftvägsantibiotika på recept åter öka från en låg nivå. Omställningen i samband med pandemin har också påverkat sjukhusens antibiotikainköp.

Läs mer om antibiotikaförskrivningen inom öppenvård, tandvård och slutenvård i Strama Stockholms årsrapport för 2021.

Strama Stockholm

Senast ändrad