Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortsatt ökning av uthämtade antibiotikarecept

Publicerat 2023-05-23
Graf

Under första kvartalet 2023 fortsatte ökningen av uthämtade antibiotikarecept. Nivån på uthämtade antibiotikarecept är fortfarande lägre än före pandemin, men ändå något högre än det långsiktiga nationella patientsäkerhetsmålet. Särskilt ses en ökning för luftvägsantibiotika till barn. För sjukhusen ses också en ökning av inköpta antibiotika på rekvisition.

Läs mer i Strama Stockholms kvartalsrapport »

Strama Stockholm

Senast ändrad