Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hjälp oss skydda antibiotikan

Publicerat 2015-11-17

Den 18 november är det den europeiska antibiotikadagen och då vill vi sprida kunskap om antibiotikaresistens. Nyheter och information om antibiotikaresistens finns på webbplatsen www.skyddaantibiotikan.se.

I den gemensamma kampanjen kommer information om antibiotikaresistens finnas på 23 myndigheter och organisationers webbplatser 16–20 november.

På den nya webbplatsen www.skyddaantibiotikan.se finns råd och information för enkla val i vardagen för att minska smittspridning och få ner onödig antibiotikaanvändning. Där finns också frågor och svar som handlar om antibiotikaresistens. Till exempel:

Hur påverkar antibiotikabehandling kroppens goda bakterier?

Varje vuxen människa bär på 1½–2 kg bakterier varav de flesta gör nytta. De har många funktioner, bland annat att bryta ner olika näringsämnen som kolhydrater, men också att skapa en ogynnsam miljö för sjukdomsframkallande bakterier. Under en antibiotikabehandling påverkas inte bara den oönskade infektionen utan även många av de nyttiga bakterierna som finns i tarmkanalen och på andra ställen i kroppen som på huden och i våra luftvägar. Det kan ta lång tid innan denna flora normaliseras efter en antibiotikakur. Det är ett av skälen till att onödig antibiotikabehandling bör undvikas.

Vad innebär det att vara bärare av resistenta bakterier?

Från födseln och hela livet igenom bär vi alla på bakterier på huden, i våra luftvägar och i tarmen. Dessa bakterier utgör vår så kallade normalflora och gör mycket nytta. Om resistenta bakterier kommer in i normalfloran behöver bäraren inte bli sjuk av dem, men kan däremot sprida resistenta bakterier vidare. Om de resistenta bakterierna senare orsakar en infektion hos bäraren kan infektionen bli svårare att behandla med antibiotika.

Får jag köpa antibiotika på internet?

Läkemedelsverket avråder från att beställa antibiotika på nätet utan att först ha besökt läkare och fått recept. Om du tror att du har en bakterieinfektion ska du kontakta läkare. Din läkare gör då en bedömning av vilken behandling du behöver. Visar det sig att du är i behov av antibiotika skriver din läkare ut ett recept på den antibiotika som passar bäst för den bakterie som orsakar just din infektion. Hämta ut ditt läkemedel på ett godkänt apotek. Godkända apotek i Sverige har följande symbol:

apotekstillstånd

Om du väljer att hämta ut antibiotika eller andra läkemedel via ett internetapotek, kom ihåg att kontrollera att apoteket bär den EU-gemensamma symbolen som visar att aktören säljer läkemedel lagligt:

apotekssymboleu

Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön.

Antibiotikaresistens hotar folkhälsan i hela världen. Resistenta bakterier försvårar inte bara behandlingen av bakterieinfektioner. Vår moderna sjukvård behöver också effektiva antibiotika vid avancerade ingrepp som innebär en ökad infektionsrisk.

Vi kan alla hjälpas åt att skydda antibiotikan!

skydda antibiotikan

Strama Stockholm

Senast ändrad