Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny folder om ABU hos äldre

Publicerat 2014-05-07

Vi har tagit fram en enkel informationsfolder riktad till boende, anhöriga och omsorgspersonal inom äldreboenden och äldreomsorg som heter ”Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen”.

Budskapet i foldern är att man inte ska behandla bakterier i urinen om man inte har urinvägssymtom, och att man inte ska ta urinstickor i onödan!

Vår förhoppning är att denna folder ska finnas tillgänglig på alla äldreboenden.

Ladda ner den nu!

Strama Stockholm

Senast ändrad