Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny kampanj för att minska onödig antibiotika

Publicerat 2014-09-22

Stockholmarna använder allt mindre antibiotika, men fortfarande är det en bit kvar till det nationella målet på max 250 recept per 1 000 invånare och år.

Under den senaste 12-månadersperioden hämtades det ut 353 antibiotikarecept per 1 000 invånare, vilket är den lägsta nivån på många år.

Störst förändring syns i förskrivningen till barn, där antibiotikarecepten minskat med 25 procent de senaste två åren.

– För vi ska få ner ökningen av resistenta bakterier krävs att antibiotika bara används när det verkligen behövs och därför är det bra att stockholmarna använder allt mindre antibiotika. Vi startar nu höstens informationskampanj för att öka förståelsen hos invånarna om varför man inte bör ta antibiotika i onödan. Den gång antibiotika verkligen behövs vill vi förstås alla att den ska fungera, säger Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting.

Mindre antibiotika - Mer av eget försvar. Det är budskapet i Stockholms läns landstings kampanj som nu drar igång. Målet med satsningen är att minska överförskrivningen av antibiotika, för att bromsa ökningen av resistenta bakterier.

Kampanjen genomförs på husläkarmottagningar, närakuter och på BVC. I kampanjen används affischer och en folder som förklarar varför det är viktigt att minska antibiotikaanvändningen och ger samtidigt råd om hur man på andra sätt kan lindra besvär vid olika luftvägsinfektioner.

Avsändare är 1177 Vårdguiden och kampanjen är framtagen i samarbete mellan Strama Stockholm och 1177 Vårdguiden.

Kampanjmaterial kan efterbeställas via broschyrer@medicarrier.sll.se.

Gå till kampanjmaterial »

Strama Stockholm

Senast ändrad