Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny kampanj för att minska onödig antibiotika 2016

Publicerat 2016-10-10

Stockholmarna använder allt mindre antibiotika, men fortfarande är det en bit kvar till det nationella målet på max 250 recept per 1 000 invånare och år.

Under den senaste 12-månadersperioden hämtades det ut 343 antibiotikarecept per 1 000 invånare, vilket är den lägsta nivån på många år.

– För att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier behöver all vårdpersonal ta ett större och gemensamt ansvar för att enbart förskriva antibiotika när det verkligen behövs, säger Anna Nergårdh, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Vi startar nu höstens informationskampanj för att öka förståelsen hos invånarna om varför man inte bör ta antibiotika i onödan. ”Mindre antibiotika – Mer av eget försvar” är budskapet och kampanjen genomförs på husläkarmottagningar, närakuter och på BVC. I kampanjen används affischer och en folder som förklarar varför det är viktigt att minska antibiotikaanvändningen och samtidigt ger råd om hur man på andra sätt kan lindra besvär vid olika luftvägsinfektioner.

Avsändare är 1177 Vårdguiden och kampanjen är framtagen i samarbete mellan Strama Stockholm och 1177 Vårdguiden.

Kampanjmaterial kan efterbeställas via broschyrer@medicarrier.sll.se

En särskild korthållare med kampanjskölden beställs från strama@sll.se

antibiotikkampanj

Strama Stockholm

Senast ändrad