Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pandemi har lett till 26 procent färre antibiotikarecept

Publicerat 2021-04-22

Ett helt år påverkat av pandemin med covid-19 har lett till att uthämtade antibiotikarecept minskat med hela 26 procent i Region Stockholm jämfört med föregående år. Samtliga regioner i Sverige uppnår nu det nationella patientsäkerhetsmålet om max 250 uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare och år. Framförallt har luftvägsantibiotika till små barn minskat.

Läs mer i Strama Stockholms kvartalsrapport för öppenvård »

Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad