Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Politikerna ger Strama Stockholm starkt stöd inför 2021

Publicerat 2020-09-23
covidhälsning

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har fastställt inriktning för Region Stockholms fortsatta arbete för minskad antibiotikaresistens under 2020–2021. Beslutet innebär att Strama Stockholm fortsätter och vidareutvecklar det metodiska arbetet för klok antibiotikaanvändning med information till allmänheten samt stöd och utbildning till vårdprofessioner inom regionen. Strama Stockholm tar även aktiv roll i det nationella samarbetet för smart antibiotikaanvändning inom Nationella Strama.

Läs mer här

Strama Stockholm

Senast ändrad