Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stramas nationella mål nåddes under 2020

Publicerat 2021-01-29

nedåtpil

Under 2020 sågs en dramatisk minskning i uthämtade antibiotikarecept och pandemin bidrog sannolikt. I Region Stockholm minskade uthämtade antibiotikarecept med 19 procent och nivån landade på 238 uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare och år. Därmed uppfylldes det nationella 250-målet. Särskilt minskade luftvägsantibiotika till små barn 0–6 år där en minskning med 52 procent sågs.

Läs mer om antibiotika i öppenvård, tandvård och på sjukhus i Strama Stockholms årsrapport för 2020.

Strama Stockholm

Senast ändrad