Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Strama Stockholm får Hygienpriset 2021 för webbutbildningen VRI-Smart

Publicerat 2021-04-19

Strama Stockholm får Svenska hygienpriset 2021 för webbutbildningen om hur man kan förebygga vårdrelaterade infektioner, VRI-Smart.

Strama Stockholm har funnits sedan 2009 och vårt uppdrag är att verka för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning i både primärvården och slutenvården. Det är inte bara vården som är i fokus utan vi arbetar även med att informera allmänheten. Därför riktade sig vår första webbutbildning just till allmänheten och den heter antibiotikaellerinte.se. Där kan man lära sig om när antibiotika förväntas göra nytta och när man kan avstå. Idag finns evidens för att kroppen kan läka ut lindriga bakteriella luftvägsinfektioner själv utan antibiotika.

Målgruppen för vår nästa webbutbildning blev vården, med fokus på att införa tankesättet kring en klok och återhållsam antibiotikaanvändning. Webbutbildningen heter antibiotikasmart.se och den består av tre delar. En teoridel, en del med kortsvarsfrågor och en del med patientfall. Patientfallsdelen förmedlar kunskap om aktuella behandlingsrekommendationer och den första omgången patientfall riktades till primärvården. Efter några år kompletterade vi antibiotikasmart med ett batteri av patientfall för slutenvården. Dessa är lite längre och mer komplexa. Efter ytterligare några år tillkom även patientfall för tandvården så nu har webb-utbildningen tre flikar.

Nästa satsning kom ur insikten att det överanvänds antibiotika vid vård av svårläkta sår. Vi kunde göra den tolkningen utifrån den statistik över antibiotikaanvändning som vi tar fram regelbundet. Sårsmart.se blev resultatet och den webbutbildningen skiljer sig från övriga. Här utgår vi från bilder och det är snabbare tempo. Syftet med utbildningen är att förmedla att det är etiologin för såret som ska vara i fokus för att patienten ska få rätt vård och att inte frestas att ta en sårodling eller bara testa en ny sorts kompress. Fokus ligger alltså på att behandla bakomliggande orsaker till sårets uppkomst i första hand.

VRI-Smart

Härifrån var inte steget långt till vårdrelaterade infektioner, VRI, som också är ett område som bidrar till onödig antibiotikabehandling. Uppskattningsvis kan cirka 30–50 procent av alla VRI förebyggas. Det var så idén om VRI-Smart.se föddes. Strama Stockholm står för idé och projektledning men självklart behövde vi hjälp av vårdhygienisk expertis. Alltså är detta ett samverkansprojekt. Vi har också fått finansiellt stöd av det Vinnova-finansierade projektet VRI proaktiv. Med hjälp av kunniga vårdhygien-kollegor i Halland, Stockholm, Västerbotten och Västra Götaland har VRI-smart blivit så bra som vi hoppats på med bra faktadelar och olika typer av fallstudier.

VRI-Smart består av fyra delar. En faktadel och en del med fallstudier. Dessutom två delar där man kan testa sina kunskaper med korta frågor om skillnaden mellan samhällsförvärvad och vårdrelaterad infektion samt frågor om vårdhygieniska åtgärder i olika situationer. Faktadelen består av fyra delar med mer läsning om VRI, mikroorganismer och antibiotika samt hygienrutiner. Alla fallstudier har autentisk bakgrund och det finns både patientfall och strukturfall som handlar om en situation på en vårdavdelning. När man går igenom fallstudiedelen så tilldelas man 11 fall slumpmässigt i form av en spelplan med gröna och röda kulor. En röd kula betyder att man svarat fel och då kan sammanlagt tre ”straffar” utdelas. Efter godkänd spelomgång kan man skriva ut ett diplom. En annan inbyggd funktion är att det går att spara varje fall som PDF vilket gör det möjligt att använda fallen i olika undervisningssammanhang. På förstasidan för antibiotikasmart.se puffas för VRI-Smart och vice versa.

Hoppas att ni får stor användning av VRI-Smart i er verksamhet!

Strama Stockholm

Senast ändrad