Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Strama Stockholms App

Publicerat 2012-12-18

Under hösten 2012 har Strama Stockholm utarbetat en applikation för Smartphones, i samarbete med IT-företaget Softwerk, som stöd för läkare och tandläkare att välja rätt – eller avstå – antibiotika vid de vanligaste infektionerna. Strama Norrbottens applikation har varit förlaga.

Stockholmarna hämtar fortfarande ut mest antibiotika i landet per capita. För att begränsa att antibiotika skrivs ut i onödan behövs uppdaterad och lättåtkomlig information för förskrivarna.

Appen är en förkortad version av Strama Stockholms behandlingsriktlinjer. Den är uppdelad i en slutenvårdsdel, en öppenvårdsdel och en profylaxdel. Varje del har underrubriker för varje behandlingsområde. Tanken är att läkare och tandläkare alltid skall ha uppdaterade och lätttillgängliga behandlingsriktlinjer om antibiotika. De nya rekommendationerna om antibiotikabehandling i tandvården planeras in i profylaxdelen. För med utförlig information hänvisas fortfarande till vårdprogrammen.

Appen laddas ner på appstore eller androidmarket och heter stramasll.

Strama Stockholm

Senast ändrad