Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Swedres 2013 släppt

Publicerat 2014-06-10

Swedres-Svarm är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt. Rapporten fokuserar på antibiotikaförbrukning och resistensutveckling hos människor och djur. Bland annat lyfts en oroande spridning av resistenta bakterier på sjukhus fram.

Strama Stockholm

Senast ändrad