Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Swedres-Svarm 2015 har kommit

Publicerat 2016-06-14

Swedres-Svarm 2015 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Strama Stockholm

Senast ändrad