Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiden för att kunna skicka in självdeklarationen har förlängts till den 25 Februari

Publicerat 2020-12-01

Kom ihåg att din husläkarmottagning ska fylla i Självdeklaration avseende husläkarmottagningens arbete för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning senast den 31 januari 2021. Inlämningstiden har nu förlängs till den 25 Februari. Det finns således fortfarande tid kvar för att hinna skicka in den i tid.

Formuläret består av två delar:

  • del 1 handlar om Smittskydds- och Stramauppdraget
  • del 2 handlar om fortbildning av Strama och/eller Medicinsk fortbildning, genomgång av patientfall samt journalgranskning.

Syftet är gemensamt lärande på mottagningen för bästa möjliga omhändertagande av patienter med infektioner för att därmed kunna minska onödig antibiotikaförskrivning.

Patientfallen och blanketten finns här »

Anna-Lena Fastén
Hélène Rödin
Strama Stockholm

Många vita tabletter.

Senast ändrad