Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tillsammans mot onödig antibiotikaförskrivning

Publicerat 2016-11-18

I Stockholm borde vi kunna minska så många antibiotikaförpackningar att det motsvarar 36 Kaknästorn.

Den Europeiska antibiotikadagen uppmärksammas den 18 november över hela EU. Antibiotikaresistensen ökar snabbt i världen och vi är oroliga att vi i framtiden inte kommer att ha kvar antibiotika som effektiva läkemedel för att bota svåra infektioner.

Invånare i Stockholm får mycket antibiotika

I Sverige är de regionala skillnaderna stora när det gäller hur mycket antibiotika som används. Stockholms län, med 352 uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare och år, har högst användning av antibiotika i hela landet. Lägst är användningen i Västerbottens län med 252 antibiotikarecept per tusen invånare och år. Det långsiktiga nationella patientsäkerhetsmålet är 250 uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare och år.

Om invånare i Stockholm använde samma mängd antibiotika per person som i Västerbotten, skulle antalet recept i Stockholm minska med nästan 220 000 stycken på ett år, enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten. Det motsvarar så många förpackningar penicillin att om de staplades på varandra skulle de nå upp till toppen på Kaknästornet 36 gånger om!

36 kaknästorn

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en låg användning av antibiotika och ett relativt gynnsamt resistensläge både bland människor och bland djur. Men antibiotikaresistensen ökar även här. Det är därför viktigt att vi inte använder antibiotika i onödan utan bara när det gör verklig nytta för individen. Ju mer antibiotika vi använder desto snabbare ökar antibiotikaresistensen.

Vi behöver antibiotika för att rädda liv!

Antibiotika behövs för att bota svåra infektioner. Den möjligheten hotas av att allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Alla kan bidra till att skydda antibiotikan

I Sverige samarbetar många myndigheter och organisationer genom en gemensam kampanj, ”Skydda antibiotikan”. Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Med enkla medel kan var och en bidra till att förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och att bidra till att den inte sprids i miljön.

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket.
  • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, till exempel genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.

Om kampanjen Skydda antibiotikan

23 myndigheter och organisationer står bakom Skydda antibiotikan: Arbetsmiljöverket, eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Formas, Forte, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Programråd Strama, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Läs mer på www.skyddaantibiotikan.se

Strama Stockholm

Senast ändrad

skydda antibiotikan