Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trenden håller i sig – antibiotikaförskrivningen fortsätter minska

Publicerat 2017-11-01
nedåtpil

Invånarna i Stockholms län hämtade de senaste 12 månaderna ut 334 antibiotikarecept per 1000 invånare och minskningen med 2,7 % jämfört med föregående period är glädjande, men det är långt kvar till det långsiktiga nationella patientsäkerhetsmålet på 250 recept.

Vi ser att barn i Stockholms län i allt större utsträckning får fenoximetylpenicillin (PcV) med smalt spektrum när det gäller luftvägsantibiotika, vilket är bra. På akutsjukhusen minskar användningen av kinoloner, vilket också är glädjande.

Läs mer i Strama Stockholms senaste kvartalsrapport »

Strama Stockholm

Senast ändrad