Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uthämtade antibiotikarecept minskade med 4 procent under 2017

Publicerat 2018-02-05

nedåtpil

Uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i Stockholms län minskade med hela 4 procent under 2017 jämfört med 2016. Störst var minskningen hos barn 0–6 år (-11 procent). På riksnivå var minskningen totalt 3 procent och Stockholmarna får inte längre mest antibiotika per person. Läs mer i Strama Stockholms årsrapport om antibiotika inom öppenvård, inklusive tandvård, och på sjukhus.

Läs mer om antibiotikaförskrivningen inom öppenvård och sjukhus i Strama Stockholms årsrapport för 2017.

Strama Stockholm

Senast ändrad