Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uthämtade antibiotika­recept minskade stort

Publicerat 2019-01-25

nedåtpil

Under 2018 minskade uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare med hela 5,3 procent i Stockholm län. Nivån är nu 313 uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare och år, vilket är den lägsta nivån på många decennier. Minskning har skett för alla åldersgrupper utom för de allra äldsta. Framförallt är det luftvägsantibiotika som minskat.

Läs mer om antibiotikaförskrivningen inom öppenvård och sjukhus i Strama Stockholms årsrapport för 2018.

Strama Stockholm

Senast ändrad