Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

VRI-smart – webbutbildning om vårdrelaterade infektioner

Publicerat 2020-11-19

Känner du igen en vårdrelaterad infektion när du träffar på en? Och vet du hur du ska förebygga att de inträffar?

Vårdrelaterad infektion är den vanligaste typen av vårdskada. Varje år drabbas ungefär 57 000 patienter av en vårdrelaterad infektion. Vårdrelaterade infektioner bidrar till 3–4 dödsfall per dygn i Sverige, att jämföra med mindre än ett dödsfall per dygn i trafiken. Många av dessa infektioner hade kunnat undvikas.

Nu lanserar vi den nya webbutbildningen VRI-smart där du får lära dig mer om vårdhygien och vårdrelaterade infektioner. I faktadelen kan du läsa på om olika typer av VRI och genom fallstudier får du öva på att hantera olika situationer. Klarar du dig bra kan du få ett diplom.

Webbutbildningen är gratis och vänder sig till alla som arbetar i vård och omsorg. Den är framtagen av Strama Stockholm i samverkan med specialister i vårdhygien från flera regioner i Sverige och det Vinnovafinansierade projektet VRI Proaktiv.

www.vrismart.se

Strama Stockholm

Senast ändrad