Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akut paronyki

Definition

Purulent infektion i nagelvall.

Etiologi

Staphylococcus aureus eller betahemolyserande streptokocker. På fingrarna utgör ragader i torr hud kring naglarna oftast ingångsport, på tårna nageltrång.

Symtom

Snabbt utvecklad purulent inflammation i den hudvall som omger nageln. Ofta uttalad smärta, ömhet och ibland en synlig abscess.

Behandling

I lindriga fall enbart avvaktan. Vid samtidigt nageltrång, lyft om möjligt upp nagelkanten med en alsolindränkt kompress för att förhindra att nageln gräver sig ner ytterligare. Gör en liten incision om en synlig abscess uppkommit. Partiell evulsio av nageln dränerar pus mer effektivt.

Vid periungualt flegmone tillägg av

  • Flukloxacillin 750 mg–1 g x 3 i 7–10 dygn.

Vid recidiverande paronykier på stortån överväg Königs operation med resektion av nagelkanten inklusive bortskrapande av nagelanlaget. Recidivrisken minskar ytterligare om nagelanlaget behandlas med fenol.

Undvik evulsio hos diabetiker på grund av risken för underliggande cirkulationsstörning.

Lena Blomgren och Carin Ottosson

Källa

  1. Eekhof JA1, Van Wijk B, Knuistingh Neven A, van der Wouden JC. Interventions for ingrowing toenails. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Apr 18;4:CD001541.
  2. Richert B. Surgical management of ingrown toenails - an update overdue. Dermatol Ther. 2012 Nov-Dec;25(6):498-509. PubMed

Senast ändrad 2018-12-13