Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bakteriella follikuliter

Follikulit, hårsäcksinflammation, kan orsakas av såväl bakterier som virus, svamp, läkemedel, rakning med mera. Bakteriell follikulit orsakas oftast av S. aureus. Även pseudomonasfollikulit förekommer och kan uppstå efter bad i otillräckligt klorerat vatten.

Diagnos

Diagnosen är klinisk. Odling kan övervägas vid terapisvikt och recidiverande besvär.

Behandling

Hygienråd är oftast tillräcklig behandling vid ytlig follikulit.

Om besvären recidiverar bör man ta ställning till om det finns predisponerande faktorer såsom diabetes, nedsatt immunförsvar eller traumatisering. Utöver hygienråd kan man också lägga till tvättning med klorhexidin eller fusidinsyra i kräm eller salva.

Utbredd stafylokockfollikulit behandlas med flukloxacillin 1g x 3 i 10 dagar.

Källa

  1. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från Läkemedelsverket 2018; 29 (3):19-33

Senast ändrad 2020-06-11