Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Impetigo

Impetigo, svinkoppor, är en smittsam och ytlig hudinfektion som finns i en icke-bullös och en bullös form. Den bullösa formen är mindre vanlig och orsakas av toxinbildande S. aureus. Den icke-bullösa formen karakteriseras av smetiga, gula krustor och orsakas av S. aureus eller grupp A-streptokocker.

Diagnos

Diagnosen är vanligtvis klinisk. Om antibiotikabehandling i någon form är aktuell är en föregående sårodling att rekommendera.

Behandling

  1. I första hand utgörs behandlingen av hygienråd, se 1177.se. Krustor ska, gärna flera gånger om dagen, blötas upp och avlägsnas med tvål och vatten.
  2. När steg 1 inte räcker rekommenderas tillägg av lokal behandling med fusidinsyra i kräm eller salva 2-3 gånger dagligen i 7 dagar. En utbredd användning av fusidinsyra kan befaras öka resistensen mot preparatet hos S. aureus, men i brist på bättre alternativ är vi hänvisade till detta. Ta gärna en odling innan behandling med fusidinsyra påbörjas. Retapamulin (Altargo) var tidigare ett alternativ som nu försvunnit från marknaden. Mupirocin ska inte användas rutinmässigt utan sparas för behandling av MRSA.
  3. Vid utbredd och/eller progredierande impetigo och vid impetigo som inte svarat på behandling enligt steg 1 och 2 ges systemisk antibiotika. Tvättning och noggrann hygien är fortfarande av stor vikt.

    Vuxna: Flukloxacillin 1g x 3 i 7 d, vid pc-allergi klindamycin 300 mg x 3 i 7 d

    Barn: Om barnet kan svälja tabletter ges flukloxacillin 25 mg/kg x 3 i 7 d. Om barnet behöver mixtur kan man också pröva flukloxacillin som dock smakar mycket illa. Ett alternativ när smaken är ett problem är mixtur cefadroxil 15 mg/kg x 2 i 7 d även om det för resistensutvecklingens skull är ett sämre alternativ. Vid pc-allergi ges klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 d.

Källa

  1. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från Läkemedelsverket 2018; 29 (3):19-33

Senast ändrad 2020-06-11