Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Intertriginös streptokockdermatit

Streptokockdermatit i hudveck, perianalt och vulva ger en smärtsam, välavgränsad rodnad men ingen feber eller allmänpåverkan. Snabbtest för grupp A-streptokocker kan tas från hudförändringen.

Vuxna behandlas med pcV 1g x 3 i 7 dagar. Vid pc-allergi ges klindamycin 300 mg x 3 i 7 dagar.

Barn behandlas med pcV 25 mg/kg x 3 i 7 dagar. Vid pc-allergi ges klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dagar.

Källa

  1. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från Läkemedelsverket 2018; 29 (3):19-33

Senast ändrad 2018-12-13