Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kutan borreliainfektion

Erythema migrans

Erythema migrans (EM) är den vanligaste manifestationen av borreliainfektion. Tidigt i förloppet kan EM vara svårt att skilja från en bettreaktion och en storlek på minst fem centimeter anses krävas för att EM ska misstänkas. Erytemet kan vara ringformat, homogent eller ha ett atypiskt utseende. EM behandlas för att minska risken för allvarligare manifestationer av borreliainfektionen.

Diagnosen är klinisk. Serologi tillför inget vid EM.

Behandlingen utgörs av antibiotika.

Vuxna: PcV 1g x 3 i 10 d. Vid pc-allergi, multipla erytem eller samtidig feber ges doxycyklin 100 mg x 2 i 10 d.

Barn: PcV 25 mg/kg x 3 i 10 d. Vid pc-allergi hos barn 8 år och äldre ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 10 d. Till barn under 8 år rekommenderas azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, därefter 5 mg/kg x 1 dag 2-5.

Borrelialymfocytom

Borrelialymfocytom ses främst hos barn utgörs av en blåröd uppdrivning, oftast på örsnibben eller bröstvårtan. Klinisk diagnos är för det mesta tillräcklig. Borreliaserologi är ofta men inte alltid positiv vid lymfocytom.

Behandlingen utgörs av antibiotika.

Vuxna: PcV 1g x 3 i 14 d. Vid pc-allergi ges doxycyklin 100 mg x 2 i 14 d.

Barn: Amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 14 d. Vid pc-allergi hos barn 8 år och äldre ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 10 d. Vid pc-allergi hos barn under 8 år ges azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, därefter 5 mg/kg x 1 dag 2-5

Akrodermatit

Akrodermatit är en kronisk hudförändring distalt på ben eller arm hos vuxna. Den läker långsamt och kan lämna kvarstående hudförändringar trots antibiotikabehandling. Ibland förekommer sensorisk neuropati. Borreliaserologi är så gott som alltid positiv vid akrodermatit. Ibland behövs biopsi för diagnos.

Behandlingen utgörs av pcV 2g x 3 i 14 d, vid pc-allergi doxycyklin 100 mg x 2 i 14 d.

Källa

  1. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från Läkemedelsverket 2018; 29 (3):19-33

Senast ändrad 2020-06-11