Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin kan odlas fram från ett flertal lokaler där nasofarynx är den vanligaste. PNSP omfattas av smittskyddslagen och räknas som en allmänfarlig sjukdom. För mer information, var god följ länken till Smittskydd Stockholms hemsida: http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/sjukdomar/pneumokocker-penicillinresistent/

Senast ändrad 2018-06-29