Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nedre urinvägsinfektioner hos män

Allmänt

Urinvägsinfektion är ovanlig hos män under 60 års ålder men blir därefter betydligt vanligare. Utgångspunkten för infektionen är inte alltid entydig eftersom de nedre urinvägarna och de manliga könsorganen, framför allt prostata, kan interagera.

Nedre UVI hos män kan delas in i afebril (akut cystit) och febril UVI.

Afebril UVI

Afebril UVI/akut cystit utmärks hos män, liksom hos kvinnor, av trängningar, sveda och smärta vid miktion utan feber eller CRP-stegring. Urinodling ska göras och vid lindriga symtom kan man invänta svaret på odlingen innan behandling ges. Vid kraftigare symtom påbörjas behandling direkt.

För empirisk behandling rekommenderas i första hand:

  • nitrofurantoin 50 mg 1 x 3 i 7 dagar
  • eller pivmecillinam 200 mg 1 x 3 i 7 dagar.

Febril UVI

Febril nedre UVI utmärks av feber >38 grader, miktionsbesvär, allmän sjukdomskänsla och ibland ospecifika buksmärtor. Urinodling ska utföras. Som empirisk behandling rekommenderas preparat som ger god koncentration inte bara i urinen utan även i prostata.

I första hand rekommenderas:

  • ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 14 dagar.

Läs gärna mer om UVI hos män på Läkemedelsverkets webbplats.

Strama Stockholm genom Anna-Lena Fastén

Källa

  1. Läkemedelsverket. UVI – Urinvägsinfektioner i öppenvård. Behandlingsrekommendation 2017

Senast ändrad 2020-06-11