Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akuta infektioner inom slutenvård med fokus på antibiotikaval

13 september 2017, Konferenscenter Spårvagnshallarna

Program

Introduktion, antibiotikaförbrukning, stramaarbete
inom slutenvård

Annika Hahlin, Leg. apotekare Strama Stockholm

Patientfall med mentometer – akuta infektioner – sepsis, pneumoni, urinvägsinfektion, hud- och mjukdelsinfektioner
Emilia Titelman, infektionsläkare, PhD, Strama Stockholm och Infektionskliniken Södersjukhuset och Malin Vading, infektionsläkare, PhD, Strama Stockholm och Infektionskliniken Danderyds sjukhus