Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotika lokalt och globalt

5 Februari 2020, Konferenscenter Spårvagnshallarna

Program

Aktuellt om antibiotika och resistensläget i världen nu fokus på globalt och lokalt perspektiv

”Jag tål inte penicillin”
Eva Vikström Jonsson, docent, överläkare, FO Klinisk farmakologi, Karolinska
universitetssjukhuset och ledamot i Region Stockholms Expertgrupp för lung och allergisjukdomar.

Antibiotikaanvändning och resistens, globala utblickar
Cecilia Stålsby Lundborg, Professor i global hälsa, Karolinska institutet.

Det patientcentrerade samtalet – hur kan det bidra till en klokare antibiotikaförskrivning?
Helene Bodegård, distriktsläkare på Gustavsbergs Vårdcentral, forskare och
konsultationslärare på Karolinska Institutet

Antibiotikaanvändning och resistens i Stockholm, Sverige och Europa – går det åt rätt
håll och hur allvarligt är läget?

Globlat Italiten-Sverige, Alessandro Infektionsläkare, strama.

Lokalt kampanjen svälj inte myten, Alexander, Sjuksköterska med specialist inom infektionsjukdomar.