Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotikans baksidor – miljö, multiresistens och mikrobiota