Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Grundkurs för lokalt smittskydds- och Strama-ansvariga

13-14 april, Lustikulla konferens

Quizgenomgång
Anna-Lena Fastén, specialist i allmänmedicin, Strama Stockholm

Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning
Annika Hahlin, Strama Stockholm