Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hygien och smitta i förskolan

25 oktober 2017, Konferenscenter Spårvagnshallarna

Program

Aktuellt om antibiotika och resistensläget i världen

Varför minska antibiotikaförbrukningen?

Infektioner hos barn i förskolan
Johanna Rubin, barnhälsovårdsöverläkare, Stockholm

Hygienrutiner på förskolan. Praktiska riktlinjer och råd i vardagen
Veronica Woxén, Karin Persson, Malin Tihane & Anna Hammarin, smittskyddssjuksköterskor, Smittskydd Stockholm

När det hopar sig med streptokocker och kladdiga ögon. Hur gör vi?

Hygienrutiner vid mag- och tarmutbrott
Malin Tihane, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm