Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hygien och smitta i förskolan

20 november 2018, Konferenscenter Spårvagnshallarna

Program

Inledning och sammanfattning
Aktuellt om antibiotika och resistensläget i världen
Varför minska antibiotikaförbrukningen?
Astrid Lundevall, överläkare, enhetschef, specialist i allmänmedicin

Infektioner hos barn i förskolan
Johanna Rubin, barnhälsovårdsöverläkare, Stockholm

Hygienrutiner i förskolan
Veronica Woxén, Madeleine Kais och Malin Tihane, Smittskyddssjuksköterskor, Smittskydd Stockholm

Hygienrutiner vid mag- och tarmutbrott
Malin Tihane, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm