Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hygien och smitta i förskolan 2019

20 november 2019, Konferenscenter Spårvagnshallarna

Program

Inledning och sammanfattning
Astrid Lundevall, allmänläkare, Strama Stockholm

Hygienrutiner på förskolan
Anna Hammarin, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm
Madeleine Kais, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm

Infektioner hos barn i förskolan
Johanna Rubin, barnhälsovårdsöverläkare, Stockholm

Hygienrutiner vid mag- och tarmutbrott
Malin Tihane, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm