Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hygien och smitta i förskolan 2020

18 november 2020, digitalt

Program Pdf, 279.7 kB.

Inledning och sammanfattning Pdf, 3.9 MB.
Astrid Lundevall, allmänläkare, Strama Stockholm

Infektioner hos barn i förskolan Pdf, 1.9 MB.
Johanna Rubin, barnläkare, Stockholm

Hygienrutiner vid mag- och tarmutbrott Pdf, 1.3 MB.
Anna Hammarin, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm

Hygienrutiner på förskolan Pdf, 3.9 MB.
Anna Hammarin, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm