Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hygien och smitta i förskolan 2020

18 november 2020, digitalt

Program

Inledning och sammanfattning
Astrid Lundevall, allmänläkare, Strama Stockholm

Infektioner hos barn i förskolan
Johanna Rubin, barnläkare, Stockholm

Hygienrutiner vid mag- och tarmutbrott
Anna Hammarin, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm

Hygienrutiner på förskolan
Anna Hammarin, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm