Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Konsten att behandla svårläkta sår - Ett interprofessionellt arbete

18 oktober 2016, Näringslivets Hus

Program

Olika sårtyper – en översikt
Åsa Boström, överläkare, Docent, tidigare Hudkliniken Södersjukhuset

Diabetessår
Carin Ottosson, överläkare, specialist i ortopedi, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Arteriella och venösa sår
Lena Blomgren, överläkare, kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Trycksår
Christina Lindholm, sjuksköterska, professor, Sophiahemmets Högskola

Om RiksSår, ett kliniskt verktyg som ger underlag för forskning
Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, Sårcentrum Blekinge

Vad stör sårläkningen? Biofilm. Vad gäller med näringsdrycker?
Christina Lindholm, sjuksköterska, professor, Sophiahemmets Högskola