Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kvalitetsdialoger för tandläkare

Våren 2019, SVEA Konferens & matsal, Holländargatan 10

Program

Nya orala antikoagulantia (NOAK)

Bisfosfonater

Antibiotika