Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stramaarbete i slutenvård

15 november 2017, Årsta aula, Södersjukhuset

Program

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län

Aktuellt reistensläge
Emilia Titelman, Infektionsenheten SöS och Strama Stockholm

Antibiotikaronder på DS
Malin Vading, infektionsläkare, DS, Strama Stockholm

Antibiotikaronder - erfarenheter från SöS
Emilia Titelman, Infektionsenheten SöS och Strama Stockholm

Sjuksköterskans stramaarbete i slutenvården?
Charlotta Falk, leg. specialistsjuksköterska, Strama Stockholm

Klinisk farmaci
Jenni Falgén, Klinisk farmaceut på SÖS, VO Specialistvård

Exempel på projekt i slutenvård
Malin Vading, infektionsläkare, DS, Strama Stockholm

Infektionsverktyget, hur kan det användas i Stramaarbetet?
Annika Hahlin, apotekare, Strama Stockholm

Infektioner och arbete mot antibiotikaresistens på sjukhus
Stephan Stenmark, infektionsläkare och smittskyddsläkare