Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stramas vårseminarium för smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor i primärvården

10 mars 2015, Spårvagnshallarna konferens, Birger Jarlsgatan 57 A

Program

Antibiotikaläget i Sverige
Astrid Lundevall, specialist i allmänmedicin, enhetschef Strama Stockholm

Vi blickar ut i världen
Johan Struwe, docent, Folkhälsomyndigheten

Så påverkas läkare vid förskrivning av antibiotika
Sigvard Mölstad, professor i allmänmedicin, Lunds Universitet

Långvarig hosta. Kan vara knepigt
Nicklas Johansson, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset och ledamot i Expertrådet för infektionssjukdomar