Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amniotic band complex

Publicerat 2012-04-26

"Amniotic band syndrome" är ett illa definierat begrepp, ibland kallat ADAM. Tanken bakom benämningen är att bindvävsstråk genom amnionhålan skulle mekaniskt störa fostrets utveckling med ofta mycket utbredda förändringar, t.ex. anencefali, extremitetsreduktioner, läppgomspalt och bukväggsdefekter.

Barn med multipla missbildningar av denna typ förekommer och är sällan livsdugliga – om missbildningarna verkligen uppstått på det angivna sättet är mera tveksamt.

Ibland ses cirkulära insnörningar på extremiter, s.k. snörfåror, som man också tänker sig är följden av mekanism insnörning av amnionband. I dessa fall är det mera troligt att det rör sig om en primär huddefekt. Ibland leder närvaron av snörfåror till beteckningen "amniotic band syndrome". Ibland finner man kvarstående rester av sådana bandformationer, fästa vid fosterkroppen. Om dessa är primär orsak till missbildning eller en följd av defekter i kroppens ytterhölje kan diskuteras.

Senast ändrad