Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aortastenos

Publicerat 2012-04-26

En förträngning av aortan vid utträdet ur vänster kammare brukar kallas aortastenos medan en förträngning av aortabågen kallas en coarctatio aortae. Aortastenosen kan vara belägen på olika höjd i relation till aortaklaffen: subvalvulär, valvulär (den vanligaste formen) eller supravalvulär. Allvaret i cirkulatoriska problem beror givetvis på stenosens grad. Under första levnadsåret upptäcks en isolerad aortastenos hos 1-2 per 1000 barn. Härtill kommer senare upptäckta och då lindriga tillstånd samt aortastenos som ingår som en komponent i komplexa hjärtfel. I den senare situationen skall dock observeras, att en aortastenos kanske upptäcks som ett resultat av utredningen av andra hjärtdefekter. Supravalvulär aortastenos ses ibland tillsammans med mental retardation och avvikande utseende, ofta också lungartärstenos.

Aortastenos kan opereras med gott resultat. Ett speciellt syndrom finns med supravalvulär aortastenos och avvikande utseende hos barnet.

Se Hjärtfel.

Senast ändrad