Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artrogrypos

Publicerat 2012-04-26

Artrogrypos (arthrogryposis multiplex congenita) innebär närvaron av multipla felställningar av extremiteterna. Tillståndet förekommer ibland med andra missbildningar, ibland isolerat. I senare fall är ärftlighetsrisken låg, i förra fallet kan en ärftlighet föreligga, i regel autosomalt recessiv.

Troligen kan vid artrogrypos olika patogenetiska mekanismer föreligga: störningar av innervationen, muskeldefekter eller leddefekter, en effekt av "crowding" i uterus. Frekvensen av artrogrypos är relativt låg - siffran 1- 2 per 10.000 födda har nämnts. Ofta krävs talrika ortopediska ingrepp för att korrigera tillståndet.

Referenser

  1. Lloyd-Roberts GC, Lettin AW. Arthrogryposis multiplex congenita. J Bone Joint Surg 1970;52B:494.

Senast ändrad